Grafy

     

U grafu č.1 je poměr mezi tloušťkou konstrukce a její tepelnou vodivostí. Nejucelenější průběh při zadaných parametrech mají sendvičové stěny.
Jejich výhodou je menší tloušťka konstrukcí při vyhovujícím odporu a tudíž i úspora materiálu.


          
Posouzení prostupu tepla


     

U grafů pro jednotlivé materiály je hodnota součinitele U=1/R, tzn. že U je převrácená hodnota tepelného odporu R, to je že jak je vaše konstrukce schopna vést teplo. Čím větší U, tím horší skladba konstrukce. Na obrázcích je prostup teplot na jednotlivých částech konstrukce. Jedná se vlastně o to, v jaké teplotě se teplota -13 stupňů Celsia dostane do interiéru na vnitřní stranu stěny. Největší hodnotu a tudíž nejlepší vlastnosti má zateplená dřevěná sendvičová stěna.


          
Grafy pro jedn. materiály